Проект Закону України «Про систему громадського здоров’я»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту Закону України
«Про систему громадського здоров’я»

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту Закону України «Про систему громадського здоров’я» (далі – законопроект), який розроблено Міністерством охорони здоров’я України

 

Проект закону визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади функціонування системи громадського здоров’я в Україні, зокрема:

– вводить на законодавчому рівні поняття “громадське здоров’я” як сфера знань та організована діяльність суб’єктів у системі громадського здоров’я щодо зміцнення здоров’я, запобігання хворобам та збільшення тривалості життя;

– визначає суб’єктів відносин у системі громадського здоров’я;

– визначає і розмежовує повноваження Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі громадського здоров’я;

– передбачає створення Національної ради з питань громадського здоров’я як постійного консультативно-дорадчого органу Кабінету Міністрів України щодо питань громадського здоров’я;

– визначає статус та функції Національного центру громадського здоров’я та регіональних центрів громадського здоров’я в системі громадського здоров’я;

– визначає оперативні функції громадського здоров’я, тоюто основні напрямки діяльності, які здійснюються в державі для забезпечення максимально високих показників здоров’я і благополуччя населення, а також найбільш повного дотримання принципу справедливості щодо здоров’я;

– встановлює засади для надання послуг у сфері громадського здоров’я, зокрема можливість надання таких послуг через регіональні центри громадського здоров’я;

– визначає основні засади здійснення оперативної функції епідеміологічного нагляду, у тому числі формування інформаційного фонду громадського здоров’я як державного інформаційного ресурсу, що містить дані про стан здоров’я, благополуччя населення і показники середовища життєдіяльності;

– визначає основні засади здійснення оперативної функції моніторингу, готовності і реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я, у тому числі положення щодо виконання Міжнародних медико-санітарних правил;

– визначає основні засади кадрового, наукового та фінансового забезпечення системи громадського здоров’я.

 

Законопроект також вносить зміни до значної кількості законодавчих актів, серед яких слід виокремити викладення в новій редакції Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (далі – «Законопроект про санітарно-епідемічне благополуччя»). Законопроект про санітарно-епідемічне благополуччя передбачає, зокрема:

– встановлення чіткого переліку наглядових (контрольних) функцій та повноважень органів державного нагляду (контролю) у сферах господарської діяльності, які можуть становити ризик для санітарного та епідемічного благополуччя населення;

– усунення дублювання функцій контролю за дотриманням санітарного законодавства у сферах господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

– позбавлення МОЗ окремих контрольно-наглядових та дозвільних функцій, притаманних органам державної санітарно-епідеміологічної служби, і покладення таких функцій на інші центральні органи виконавчої влади;

– скасування процедури проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, як така що є дублюванням та суперечить вимогам Закону № 2735-VI та Закону № 2736-VI;

– узгодження процедури гігієнічної регламентації з Регламентом (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH);

– скасування процедури отримання дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби на джерела іонізуючих випромінювань як документа, який дублює дозвіл центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії;

– виключення статей чинного Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», які дублювали відповідні положення Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» № 1645-III від 6 квітня 2000 року;

– встановлення вимог до проведення розслідування випадків інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей;

– остаточне виключення положень щодо «головного державного санітарного лікаря» та передання відповідних повноважень іншим посадовим особам;

– покладення повноважень щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення на органи місцевого самоврядування, як це передбачає Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» № 333-р від 1 квітня 2014 року;

– ліквідацію відомчих санітарно-епідеміологічних служб.

 

Зміни до інших актів законодавства, передбачені законопроектом (Кодекс законів про працю України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Водний кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров’я, закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про захист населення від інфекційних хвороб» тощо), спрямовані передусім на уточнення положень відповідних законів щодо повноважень, які раніше були закріплені за органами державної санітарно-епідеміологічної служби: покладення таких повноважень на інші центральні органи виконавчої влади, скасування окремих дозвільних процедур органів державної санітарно-епідеміологічної служби і т.п.

 

Законопроект, пояснювальна записка та порівняльна таблиця до нього, а також повідомлення про його оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

 

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому або електронному вигляді протягом місяця з дня опублікування на адресу:

Міністерство охорони здоров’я України 01601, Київ, вул. М. Грушевского, 7, тел. (067) 502-96-87, контактна особа:

Ляшко Віктор Кирилович, e-mail: vkliashko@gmail.com з обов’язковою копією на адресу liubov.kravets@undp.org.
 
 
Читати докладніше:
http://moz.gov.ua/