Діяльність

МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

Мета діяльності Центру – реалізація державної політики з питань медичної статистики, інформаційно-методичне забезпечення лікувально-профілактичних закладів, економічний аналіз та обґрунтування бюджетних витрат закладів, впровадження інноваційних та сучасних інформаційних технологій у систему охорони здоров’я населення регіону.

Відповідно до функціональних обов’язків та делегованих повноважень, а також з метою належного виконання управлінських рішень, Центр співпрацює з:

 •  Центром медичної статистики МОЗ України;
 •  Інформаційно-аналітичними центрами медичної статистики інших областей України;
 •  центральними та місцевими органами влади (Верховною Радою України, Секретаріатом Президента, МОЗ України, обласною радою, обласною державною адміністрацією);
 •  суміжними управліннями обласної державної адміністрації;
 • закладами охорони здоров’я усіх форм власності та підпорядкування;
 • науково-дослідними інститутами АМН, НАН та МОЗ України;

Використовуючи свій потужний кадровий і технічний потенціал, Центр здійснює:

 •  Забезпечення, обробка та аналіз статистичної інформації про стан здоров’я, надання медичної допомоги населенню, про ресурси охорони здоров’я та їх використання;
 • Вдосконалення статистичного обліку звітності в закладах охорони здоров’я, надання їм методичної допомоги в організації статистичного обліку та звітності;
 • Прийом статистичних звітів від закладів охорони здоров’я, науково-дослідних інститутів, закладів освіти, згідно з відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я України;
 • Перевірка стану статистичного обліку в закладах охорони здоров’я та перевірка достовірності звітних даних;
 • Організаційно-методична робота з питань управління закладами охорони здоров’я, медичної статистики, науково-методичної інформації, інноваційної, винахідницької та раціоналізаторської діяльності закладів охорони здоров’я області:
 • Визначення сучасних форм та методів роботи медичної статистики та впровадження їх в практику;
 • Забезпечення реалізації інформаційних технологій та інноваційних процесів;
 • Участь у програм реформування та розвитку медичної статистики з метою забезпечення переходу на міжнародну систему обліку;
 • впровадження єдиної сучасної системи збору, обробки, аналізу, зберігання та передачі медично-статистичної інформації у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та рівня підпорядкування;
 • економічний аналіз ефективності використання матеріально-технічних ресурсів;
 • інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності галузі охорони здоров’я;
 • інформаційний супровід реалізації національних та регіональних програм, а також міжнародних проектів у регіоні;
 • Вдосконалення та втілення єдиної системи медико-статистичної інформації в закладах охорони здоров’я.
 • забезпечення функціонування банку даних щодо стану здоров’я населення, ресурсного забезпечення та діяльності закладів охорони здоров’я для формування єдиного інформаційного простору в регіоні;
 • участь у формуванні основних організаційних заходів діяльності управління охорони здоров’я;
 • участь у реалізації міжнародних проектів на території області.