Структура
Адміністрація
Начальник центру
Заступник начальника центру
Головний бухгалтер
Завідувач господарством
Відділ медичної статистики
Статистик медичний
Статистик медичний
Відділ економічної статистики
Завідувач відділом
Економіст
Відділ аналітичної обробки інформації
Лікар - методист
Лікар - методист
Відділ експертизи
Лікар - методист
Лікар - методист
Економіст
Економіст
Економіст
Кабінет експертизи страхових ризиків
Економіст б/к
Оператор комп'ютерного набору 1 кат.
Відділ бухгалтерії
Головний бухгалтер
Бухгалтер 1 кат.
Бухгалтер б/к
Фахівці і спеціалісти
Юрисконсульт
Інспектор з кадрів
Інженер з охорони праці б/к
Економіст 2 кат.
Інженер провідний
Інженер
Інженер
Економіст
Господарсько-обслуговувальний персонал
Секретар
Оператор комп'ютерного набору 1 кат.
Оператор комп'ютерного набору 2 кат.
Оператор комп'ютерного набору 2 кат.
Оператор комп'ютерного набору 2 кат.
Оператор копіювальної техніки б/к
Оператор копіювальної техніки б/к
Прибиральник службових приміщень